ขอขอบคุณน้ำใจพี่น้องชาวอีสานทุกท่าน รวมทั้งทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้

ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน ถึง วันที่ 28 เมษายน 2563 ที่ได้เริ่มประชาสัมพันธ์โครงการ [...]