บรรยากาศที่บันทึกร้อยเรียงเรื่องของพวกเราเหล่าสหาย ความรู้สึกยังคงชัดบันทึกไว้ในความทรงจำ ว่าครั้งหนึ่งเธอและฉันรวมกัน ณ ที่แห่งนี้ บทเพลง ดนตรี ศิลปะ มิตรภาพ หลอมรวมผูกพันธ์กัน รอยยิ้ม อบอุ่น อ่อนโยน ขอบคุณสหายทุกท่านที่ทำให้เกิดเป็นบรรยากาศเช่นนี้

Barbarian บาบาเรียน Barbarian บาบาเรียน Barbarian บาบาเรียน Barbarian บาบาเรียน Barbarian บาบาเรียน Barbarian บาบาเรียน Barbarian บาบาเรียน Barbarian บาบาเรียน Barbarian บาบาเรียน Barbarian บาบาเรียน

พวกเราบาบาเรียนขอขอบคุณสหายทุกท่าน
ที่มาเยือนพวกเราด้วยความอบอุ่น

BARBARIAN LAND MUSIC FESTIVAL #2

#ไว้พบกันปีหน้าสหาย 🤝
#บาบาเรี่ยนมาเป็นเพื่อนมาเป็นสหาย

รวมภาพบรรยากาศในงาน