ปลดล็อคกัญชา พืชเศรษฐกิจประเทศไทยในอนาคต ถ้าพูดถึงกัญชาแล้วหลายคนคงต้องถามว่า ประเทศไทยพร้อมหรือยังที่จะปล็ดล็อคให้ถูกกฎหมาย โดยปัจจุบันมีหลายประเทศในโลกที่ประกาศให้ใช้กัญชาแบบเสรีหรือเพื่อความเพลิดเพลินและยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาทั้งหมดซึ่งในหลายๆประเทศได้มีการทำวิจัยเพื่อพัฒนากัญชาให้เป็นยารักษาโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคมะเร็งที่ว่ากันว่าไม่สามารถรักษาได้แต่มีหลายคนที่หายขาดโดยการใช้กัญชา ประเทศไทยเองก็เริ่มมีกลุ่มคนที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับกัญชาเพิ่มมากขึ้น มีการออกแสดงความคิดเห็นทั้งคนที่เห็นด้วยและคนยังเห็นว่ากัญชายังเป็นยาเสพติดอยู่

ถ้าปลดล็อคกัญชาให้ถูกกฎหมายอุตสหกรรมที่เกี่ยวกับกัญชาจะมีอะไรบ้าง

1.น้ำมันกัญชารักษาโรค การสกัดเอาน้ำมันจากกัญชาด้วยวิธีการต้มแอลกอฮอล์ให้ละลายเป็นยางเป็นวิธีที่หลายๆคนใช้เพื่อนำเอามาเป็นยารักษาโรค

โดยกรรมวิธีนี้อย่างจะต้องใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้อนข้างสูงและมีความชำนาญควรมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำการใช้ให้ถูกวิธี เพราะถ้าใช้ยาในจำนวนที่มากเกินไปที่ร่างกาย จะรับไว้ก็อาจจะเกิดอาการ overdose

อ้างอิงโดยสำนักข่าวBBC NEWS ไทย

2.กัญชาไทยอัดแท่ง เป็นอีกหนึ่งอุตสหากรรมที่จะเกิดขึ้นโดยจะมาเป็นอีกหนึ่งอาชีพให้เกษตรกรในประเทศไทยได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากปลูกขาย เนื่องจากกัญชาไทยมีคุณภาพที่ดีและมีมูลค่าที่สูงมากในต่างประเทศ โดยตกเฉลี่ยแล้วกิโลกรัมละ 20000-30000 บาท อ้างอิงรูปhttps://mgronline.com/daily/detail/9600000126015

3.อาหารจากกัญชา โดยสรรพคุณของกัญชานั้นสามารถทำให้คนเจริญอาหารสามารถใช้ได้กับผู้ป่วยที่มีอาการเบื่ออาหารหรือมีอาการกินอะไรไม่อร่อย ในปัจจุบันได้มีการนำกัญชาไปผสมกับอาหารเพื่อเพิ่มรสชาติและแปรรูปเป็นอาหารอีกหลายประเภท จากผลสำรวจยังไม่มีใครเสียไม่เสียชีวิตจากการกินกัญชา ยกตัวอย่าง บราวนี่กัญชา ขอบคุณภาพจากเพจ กัญชาชน สามารถติดข้อมูลเกี่ยวกับกัญชาเพิ่มเติมได้ที่เพจ https://www.facebook.com/legalizethailand/ กัญชายังสามารถปรุงกับอาหารได้ทุกประเภท แค่ซอยใส่โลกก็เปลี่ยน อย่าปล่อยให้ต่างชาติแย้งโอกาศของเราไป!!!!!!!

โทษและกฎหมายที่สามารถเอาผิดเกี่ยวกัญชาในประเทศไทย พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 กำหนดการกระทำความผิดและบทลงโทษเกี่ยวกับกัญชา ดังนี้ (1) ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะได้อนุญาต โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษเป็นราย ๆ ไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง (2) ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 หรือในประเภท 5 ข้อหาและโทษทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับกัญชา ได้แก่ (1) ผลิต นำเข้า หรือส่งออก มีโทษจำคุกตั้งแต่ 2 – 15 ปี หรือปรับตั้งแต่ 200,000 – 1,500,000 บาท (มาตรา 75 วรรค 1) (2) จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย – จำนวนไม่ถึง 10 กิโลกรัม มีโทษจำคุกตั้งแต่ 2 – 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 40,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 76/1 วรรค 1) – จำนวนตั้งแต่ 10 กิโลกรัมขึ้นไป ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 – 15 ปี และปรับตั้งแต่ 200,000 – 1,500,000 บาท (มาตรา 76/1 วรรค 2) (3) ครอบครอง มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 76 วรรค 1) (4) เสพ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 92 วรรค 1) กัญชายังความพิเศษอีกหลายอย่างมีนี้อาจจะเป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยเพื่อผู้ได้อ่านได้เปิดใจเพิ่มมากขึ้นท่านที่มีความเห็นที่ไม่ตรงกันหรือเห็นด้วยก็คอมเม้นต์มาแชร์กัญได้เลยครับ